Bestelt volgende BBQ-kaarten
De bestelling geldt pas na betaling op rekeningnummer    BE09-0017-0825-3357 van VZW Kon. Verdedigingshond Wetteren VZW. De kaarten zijn af te halen op 27 juli aan de kassa.

Bestellingen kunnen eveneens cash betaald worden tijdens de trainingsdagen.