BELGISCHE RING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het BELGISCH RINGPROGRAMMA  is één van de oudste programma's dat een combinatie vormt van

gehoorzaamheid, lenigheid, sprongkracht  en bovendien nog een portie moed vergt van de hond.

Op het einde van de 19° eeuw werd een eerste rasstandaard opgesteld van de Belgische Herder: een hond die ontstaan was uit de jarenlange plaatselijke fok van werk- en waakhonden.

(3 haarvariëteiten)

In 1901 werd de eerste officiële stamboom uitgereikt door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus. In 1926 wordt de eerste Grote Prijs van België voor het Belgisch ringwerk uitgereikt.

Een eretitel die sindsdien ieder jaar met hand en tand wordt verdedigd.

Niettegenstaande de Tervuren en de Groenendaeler ( langharige types)  reeds heel wat knappe resultaten bijeen sprokkelden, blijft de Mechelaar (kortharig) zowel in binnen- en buitenland een gegeerde en bewonderde  waak-en verdedigingshond. 

Het programma vergt veel van hond en meester, maar de resultaten die worden bereikt, zijn bewonderenswaardig!

Wij geven hier een kort overzicht van  de programma-oefeningen.

GEHOORZAAMHEID

1. Volgen aan de leiband: hond en meester leggen een parcours af waarbij de hond zich zo dicht mogelijk naast de geleider blijft.

2. Volgen zonder leiband: idem

 

4. Apport: terugbrengen van een geworpen voorwerp, dat in zittende houding wordt afgegeven.

5. Identificeren: een "houtje", toebehorend aan de meester, wordt tussen andere identieke houtjes,

gevonden, teruggebracht en afgegeven.

6. 1 minuut liggen: de hond blijft 1 minuut liggen in afwezigheid van de meester.

7. Voedsel weigeren: hond weigert voedsel aan te nemen van een derde persoon.

SPRONGEN 

sprong over een haag (tussen 0.90 en 1,20 meter)

sprong over een put (1,20) verhoogd met een hindernis (tussen 0,90 en 1,20 meter)

sprong over een lange put (3 meter) die  met een schans kan verlengd worden tot 4 meter)

sprong over een verticaal schutsel (tot 2,20 meter)

WAAK EN VERDEDIGING 

-2 aanvallen op de pakwerker (assistent)

-1 onderbroken aanval, waarbij de hond wordt teruggeroepen vooraleer hij inbijt. (alleen cat.3)

-verdediging: waarbij de meester wordt aangevallen en waarbij de hond zonder bevel moet verdedigen

-opzoeken: de hond zoekt een verborgen man en waarschuwt door te blaffen. De gevonden man wordt opgeleid. De hond belet drie vluchtpogingen. (waarvan één met schot)

-bewaken van een voorwerp (cat. 2 en 3): de hond bewaakt zelfstandig een voorwerp. Hij verdedigt dit voorwerp, wanneer de assistent het wil wegnemen. Deze oefening gebeurt eveneens met een gewone burger, waarbij de hond met een opgezette muilband "bokst".

........

Tijdens het programma wordt veel aandacht besteed aan de "kwaliteit" van de beet: een vaste en volle beet, staat garant voor een verdere goede africhting.

Wij leggen er ook de nadruk op, dat deze honden 100% sociaal moet en zijn! Immers, iedere hond die aan een competitie deelneemt, dient in het bezit te zijn van een sociabiliteitsattest dat in een proef moet behaald worden.

 

Wanneer men de uitvoering van het programma niet bekeken heeft , kan men zich moeilijk een idee vormen van de perfectie van deze africhting. Het vormt eveneens een brede basis voor wie de hond wil gebruiken op  professionele basis. Neem gerust contact op: wij bekijken de mogelijkheden!

 

Voor wie zich verder wil bekwamen: hieronder kan je de volledige versie van het wedstrijdreglement

downloaden. Succes!

 

RINGREGLEMENT 2019 2020 DEFDEF
PDF – 1,3 MB 305 downloads