Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie (‘EU’), regelt de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een onderneming of een organisatie. 

-Het aangesloten lid geeft hierbij de toelating om bovenstaande persoonsgegevens door te geven aan de koepelvereniging van de KKUSH en ze te verwerken teneinde de vezekering BA af te sluiten en de persoonlijke licentiekaarten aan te maken.

-Het aangesloten lid geeft hierbij de toelating om genomen foto’s tijdens trainingen, wedstrijden en andere clubacticvciteiten te publiceren op de website van de vereniging.