... voor alle rassen...

GEHOORZAAMHEIDSPROGRAMMA  VOOR  ALLE  RASSEN

 

“Hondvriendelijk, niet perse wedstrijdgericht je hond socialiseren en opvoeden”


Met deze formule wil KVH1932 van Uw hond een trouwe en gezellige huisgenoot maken.

Een hond waarmee u overal kan komen en gaan. Een hond die luistert en de wil heeft U te plezieren en er zelf nog plezier aan beleeft.


Dit alles op basis van beloning die bij de hond past, speeltje, snoepje, knuffel of lief woord.
Dient er toch een negatieve prikkel te komen deze zo snel mogelijk omzetten naar iets positiefs. Zo verliest de hond zijn vertrouwen niet in het baasje.
Om dit te realiseren zal KVH1932 U en uw hond, optimaal begeleiden.
Ervaren instructeurs staan hiervoor klaar. In kleine groep zal U het programma van de KKUSH aangebracht worden. Hierbij zal het accent komen te liggen op de alledaagse toepassing in de maatschappij en zal wedstrijdgericht trainen als een optie aangeboden worden.
U heeft een hond in huis gehaald. Hoe goed je die ook zal verzorgen toch is en blijft het een hond. Wij moeten denken als een hond en niet verwachten dat de hond zal denken als een mens. De taal van de hond zal U uitgelegd worden. Wat wij als begeleider moeten weten en doen wordt U aangeleerd. Zo wordt de hond een deel van de familie en wij een deel van zijn roedel waarin hij zijn plaats kent. Alleen dan kan de hond een lang en gelukkig leven binnen het gezin leiden en kan het gezin er een hondstrouwe en aangename gezel bijhebben.


KVH1932 staat open voor alle rassen. Gehoorzaamheid is de basis van alle andere disciplines binnen de hondensport. Stel je een hond voor die niet luistert tijdens de jacht, een politiehond die niet luistert bij een arrestatie, een reddingshond die niet luistert bij een ramp. Alle honden dienen de gegeven bevelen op te volgen of ze professioneel ingezet worden of in onze huiskamer verblijven.


De lessen, met geduld en doorzetting opgebouwd, zullen het zelfvertrouwen van de baas en de hond doen groeien. Het resultaat: een onvoorwaardelijke trouw.
Met dit alles kunnen we starten met pups van zodra ze alle vaccinaties hebben gekregen. Het vaccinatieboekje zal men dienen voor te leggen op eenvoudig verzoek.


Afhankelijk van baas en hond zal men een evolutie maken binnen KVH1932 met verhoogde moeilijkheidsgraad voor de sterke kanten van de hond en bijwerken waar nodig.
KVH1932 wil dat Uw hond zich, in onze huidige snel geprikkelde maatschappij, goed voelt en geen hinder veroorzaakt voor zijn omgeving.


Oefeningen zullen in teken staan van socialisatie en gehoorzaamheid.
• Wandelen aan de lijn, verplicht op de openbare weg, zonder hinder te veroorzaken bij derden.
• Los wandelen, waar toegelaten, gekoppeld aan komen op bevel.
• Opsturen, terugsturen, naar een aangewezen plaats.
• Houdingen ( liggen, zitten, staan)
• Voorstellen van een hond bij derden ( bezoek dierenarts)
• Brengen, apporteren, van een voorwerp.
• Ter plaatse blijven liggen. (Down)


Het beheersen van al deze oefeningen maken van Uw hond een dier dat zich perfect kan integreren in onze maatschappij. KVH1932 leert deze niet alleen aan,  maar toont eveneens waar en hoe je deze oefeningen kan gebruiken.
Voor de begeleiders die nog verder willen gaan zal de mogelijkheid geboden worden om zich voor te bereiden op het behalen van “Het Brevet Gehoorzaamheid” van de KKUSH.
Met dit brevet kan je daarna in het wedstrijdcircuit stappen. In opklimmende volgorde heb je DEBUTANTEN – PROGRAMMA 1 – PROGRAMMA 2.


Voor hen die met hun hond bezig willen blijven heeft KVH1932 nu ook een groep recreanten.
Hier worden de honden blijvend uitgedaagd met nieuwe oefeningen om hun mentaal welzijn te bevorderen.


KVH 1932 nodigt je uit om kennis te maken met onze discipline gehoorzaamheid!

 

VOORBEELD VAN EEN UITGEWERKTE " FASE 3"

DOEL: honden klaarstomen om een volwaardig KKUSH- brevet te halen.

Hierbij wordt steeds de nadruk gelegd om steeds gevarieerd te werken 

binnen de oefeningen.

- goed tot zeer goed volgen aan de lijn

-los, kruisend volgen, waarbij de hond netjes bij de meester blijft.

-perfect ter plaatse blijven (de hond gaat niet op eigen initiatief een wandelingetje maken!)

-3 houdingen (zit, liggen, rechtstaan) met evt. 1 bijbevel.

-apport aanbrengen (geen lange lijn meer nodig)

-zit-voor (blijft aldus bij de geleider-geen gebruik van lange lijn)

-een aangeduide plaats kunnen terugvinden.

-voorstelling van de hond zonder terughoudendheid...