Dit reglement van inwendige orde werd door de Raad van Bestuur opgesteld om het verloop van de trainingen binnen en buiten het terrein vlot en vriendschappelijk te laten verlopen. Wij vragen dit reglement stipt na te leven…

Het reglement voorziet in een algemeen deel, en specifieke delen voor RING/ MONDIO/RING. 

                                                            R I O  -  ALGEMEEN

 

 1. Door hun aansluiting zijn de leden ertoe gehouden dit RIO  stipt na te leven.
 2. Na de training helpen de leden het terrein op te ruimen.
 3. Leden hebben steeds toegang tot het terrein, maar verlaten het terrein zoals zij het gevonden hebben en sluiten de hekkens bij het verlaten van de club. Niet leden zijn niet toegelaten zonder begeleiding van een bestuurslid. Zij dienen het bestuur vooraf op de hoogte te brengen en de toelating te vragen.
 4. Honden die buiten het terrein een agressief gedrag vertonen, zijn niet toegelaten in de kantine. Honden worden hier in ieder geval aan de leiband en onder controle gehouden.
 5. Voor de aanvang van de trainingen worden de honden uitgelaten BUITEN het clubterrein of op de voorziene plasterreinen. Wij vragen met aandrang ook de omgeving van de clubterreinen netjes te houden. De reiniging moet onmiddellijk en door de meester gebeuren.
 6. GSM’s worden door de deelnemende liefhebbers gedurende de training uitgeschakeld of in trilalarm gezet.
 7. Noch op het terrein, noch in de kantine wordt door de liefhebbers gerookt.
 8. Voor, na of tijdens de trainingen of wedstrijden wordt er geen kritiek geuit ten aanzien van personeel, instructeurs of liefhebbers. Problemen of opmerkingen worden besproken op de werkvergaderingen van de diverse disciplines.
 9. De verantwoordelijke van de training heeft het recht toeschouwers of geleiders, die het goed verloop van de les belemmeren, te vragen zich te verwijderen, of het terrein te verlaten.
 10. Buitensporig geweld op de hond (schoppen, vuistslagen, slaan met harde voorwerpen) is in geen geval toegestaan.
 11. In geen geval wordt krediet toegestaan.
 12. Na 22h00 en buiten de vastgelegde trainingsuren is er geen luidruchtig lawaai toegelaten. (pistoolschoten, luidkeels geroep, geblaf enz…)
 1. Overtreden van dit reglement kan een onmiddellijke schorsing tot gevolg hebben. Herhaling kan tot definitieve uitsluiting leiden. 

 

RIO – SPECIFIEKE PUNTEN VOOR RING-MONDIORING

 1. Het spreekt vanzelf dat bij de waak- en verdedigingsoefeningen en in onderlinge samenspraak, rekening wordt gehouden met de wenken van de aanvalsman van dienst.

      Instructeur (Belgische Ring) en aanvalsman zullen ervoor zorgen dat de hond naar de wensen en de verwachtingen van de meester worden                  afgericht.

     Het ringprograma en het mondioprogramma van de KKUSH zijn de enige referentiekaders waarbinnen wordt gewerkt. Uitzondering daarop                 vormen de eventuele demonstraties die door de vereniging worden ingeoefend.

 1. Bij de aankomst vraagt het lid een volgnummer in de kantine en betaalt het trainingsgeld. Onderlinge omwisselingen zijn toegelaten.

De leden van de Belgische Ring en het Gehoorzaamheidsprogramma kopen een “trainingskaart” die zij bij iedere training laten afstempelen.(20 euro)

 

Binnen de Mondiodiscipline is dit eveneens mogelijk maar niet verplicht.

 Wanneer de pakwerker van dienst zelf wenst te trainen, krijgt hij steeds voorrang op de andere leden.

 1. Het gebruik van elektronische halsbanden gebeurt uitsluitend in goed gepland overleg en met toelating van de instructeur en/of pakwerker.
 1. De laatste trainingstickets worden op volgende uren uitgereikt:

                  ’s avonds:     tot  20u00

                  ’s morgens:   tot 10u30   

                  ’s middags:   tot  15u00

 

     De trainingsverantwoordelijke kan om praktische redenen de volgorde van optreden wijzigen.

 1. Op aanvraag van de eigenaar, ringmeester of aanvalsman worden honden die rond het terrein aanwezig zijn, verwijderd